TSV Malsch (Germany)
Tudserne (Denmark)
DUC Krefeld (Germany)
Egersund UVK (Norway)
Urheilusukeltajat (Finland)